Reklamační list

Při reklamaci zboží si stáhněte reklamační list níže.

Zboží odešlete na adresu:
Prodejna modelů
Hromádkova 31
636 00 Brno

Jak zboží správně zabalit?
Obal chrání zásilku během přepravy, proto by měl být dostatečně pevný. Uvnitř zabezpečte a vyztužte zboží tak, aby nevznikla žádná
volná místa. Například bublinkovou fólií, novinami a podobně. Zakryté musí být všechny části zboží tak, aby se nepoškodilo.
Balík by měl vydržet statické zatížení pětinásobku své váhy.
U autodráh není nutné zasílat celou autodráhu, ale stačí pouze nefunkční díl (autíčko, ovladač, zdroj apod.)

ZBOŽÍ NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU ANI NA ÚČET ADRESÁTA
 Vytiskněte tento formulář a jeho vyplněnou horní část přiložte ke zboží, které chcete reklamovat
 Balík odneste na poštu či pobočku, nebo předejte dopravci. V případě doručení na pobočku si nechte přejímajícím
pracovníkem potvrdit horní část tohoto štítku.
 Stav zboží bude podrobně sepsán při převzetí balíku na centrále CZC.cz.
 Datumem započetí procesu pro reklamaci se počítá den převzetí balíku na pobočce či doručení balíku na výše uvedenou
adresu.