Reklamační list

Při reklamaci zboží si stáhněte reklamační list níže.

Zboží odešlete na adresu:
Prodejna modelů
Hromádkova 31
636 00 Brno

Jak zboží správně zabalit?
Obal chrání zásilku během přepravy, proto by měl být dostatečně pevný. Uvnitř zabezpečte a vyztužte zboží tak, aby nevznikla žádná
volná místa. Například bublinkovou fólií, novinami a podobně. Zakryté musí být všechny části zboží tak, aby se nepoškodilo.
Balík by měl vydržet statické zatížení pětinásobku své váhy.
U autodráh není nutné zasílat celou autodráhu, ale stačí pouze nefunkční díl (autíčko, ovladač, zdroj apod.)

ZBOŽÍ NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU ANI NA ÚČET ADRESÁTA
 Vytiskněte tento formulář a jeho vyplněnou horní část přiložte ke zboží, které chcete reklamovat
 Balík odneste na poštu či pobočku, nebo předejte dopravci.
 Stav zboží bude podrobně sepsán při převzetí balíku na centrále CZC.cz.
 Datumem započetí procesu pro reklamaci se počítá den převzetí balíku na pobočce či doručení balíku na výše uvedenou
adresu.